2022.02.01-től

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

2022.02.01-től érvényes

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

            „B””A-1””A-2””A” kategóriás tanfolyamokhoz

mely a Felnőttképzési szerződés mellékletét képezi.

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési- és forgalmi vizsgát tesz.

I./ Beiskolázási feltételek

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel (a vezetéstől eltiltva nincs), életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Életkor és orvosi alkalmassági vélemény kategóriánként:

„A-1”             15,5 év betöltése, elméleti vizsgához 15 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„A-2”             17,5 év betöltése, elméleti vizsgához 17 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„A”                 23,5 év betöltése, elméleti vizsgához 23 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„B”                 16,5 év betöltése, elméleti vizsgához 16 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

II./ Oktatás helyszínei:

Elméleti képzés:                       3515 Miskolc – Egyetemváros, A/1.105.

3530 Miskolc, Arany J.u.19. fsz.1

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u.174.

Rutin Pálya:                             Felsőzsolca

Forgalmi vezetés és vizsga:     Miskolc és vonzáskörzete Vizsga indulási helye a KAV, Miskolc, József A.u.20.

III:/ Elméleti oktatás és óraszámok

Kategória Közlekedési ism. Járművezetés elmélete Szerkezeti és üz. ism. Megjegyzés
„A-1” 16 4 4
„A-1-B-vel” 1 1 1
„A-2” 16 4 4
„A” 16 8 4
„B”/Egyetem 16 8 4
„B”/Miskolc 16 8 4
„B” Sajószt.péter 16 8 4

2.

Az elméleti órák 45 percesek. A foglalkozáson való részvétel kötelező! Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az elméleti órákról való hiányzást a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett időpontban 2.000 Ft/ óra befizetése ellenében pótolhatja, illetve díjmentesen a következő tanfolyamban. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az I./pontban felsorolt követelményeknek megfelel.

Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga tehető, a pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.

A tanulónak a tanfolyam indulását követően 9 hónapon belül KRESZ vizsgára kell jelentkeznie és egy éven belül sikeres vizsgát tenni, ellenkező esetben új tanfolyam elvégzése szükséges.

A sikeres Kresz vizsga 2 évig érvényes, a Kresz vizsga alól felmentés nem adható. Indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.

Az Elméleti vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) (3527 Miskolc, József A.u.20.)

IV./ Gyakorlati oktatás:

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. A vezetési gyakorlat időpontjai a gyakorlati oktatóval egyeztethetőek. Gyakorlati órák ideje: 50 perc (órák között kötelező 10 perc szünetet tartani). Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte, az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, a vizsgához kapcsolódó gyakorlati részt, a kötelezően előírt menettávolsággal együtt levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelői és üzemeltetői vizsga után tehető, (kivéve a „B” kategóriát) a „Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Kötelező gyakorlati óraszámok:

Kategóriák Alapoktatás Városi vezetés Országúti Éjszakai Össz.óra Menettávolság (km)
„A-1” 6 8 2 16 240
„A-1”-B-vel 1 1 2
„A-2” 6 8 2 16 240
„A” 10 11 5 26 390
„B” 9 14 4 2 29 580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magasszárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki.

Pótóra:

A szakoktatónak törekednie kell a kötelező gyakorlati óraszámok oktatása során a meghatározott menettávolság teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül a tanulónak kötelessége a hiányzó km-t pótórában teljesíteni.

A pótóra díja „B” kategória: 7.000 Ft/óra

Más képző szervtől átvett tanuló esetében, (kresz vizsga után) a 30 alap óra: 210.000 Ft, Pótóra:7.000,-Ft

Sikertelen forgalmi vizsga után átvett tanuló: pótóradíja: 7.000 Ft + 5.000 Ft adminisztrációs költség

Gyorsított gyakorlati oktatás (6 HÉT): 250.000 Ft / 30 óra, Pótóra: 8.500 Ft/óra

Sikertelen vizsga esetén pótvizsga tehető. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsgák díjával.

Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

3.

V. Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

A vezetői engedély ügyintézésének feltétele az elsősegélynyújtó vizsga megléte. Az elsősegélynyújtó tanfolyam végezhető egyénileg vagy az autósiskola szervezésében.

Tanfolyam – és vizsgadíj: 22.000 Ft

Vizsga helye: Magyar Vöröskereszt Miskolc, Győri kapu 123.

Nem kell elsősegélynyújtásból vizsgát tennie annak, akinek már van 1984. január 01-től vezetői engedélye, (vagy „AM”) segédmotoros igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a képzési rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

VI./ Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, akik korábban az iskolai végzettségüket már igazolták, nem kell a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez, hanem 3 munkanapot követően a vezetői engedély kiadását kezdeményezhetik az illetékes hatóságnál (Okmányiroda, Kormányablak). A vezetői engedély ügyintézéséhez, a személyes okmányokon kívül be kell mutatniuk aVöröskeresztes igazolást”, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást is.

A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft, 2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt. Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges.

VII./ Választható járműveink:

Opel Zafira (1), Skoda Rapid (1), Skoda Fábia (4), (1), Peugeot, Seat Arona D, Ranault Thalia, , Suzuki Ignis, Dacia Sandero, Toyota Yaris- Corolla ,Mercedes Automata, Suzuki SV-650, KAWASAKI EX-500,YAMAHA SR-125

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak/

  Tandíjak „A-1”
(Ft)
„A- 1” B-vel (Ft) „A-2”
(Ft)
„A”
(Ft)
„B” S.péter
(Ft)
„B” EGYETEM
(Ft)
„B” Miskolc
(Ft)
ELMÉLETI KÉPZ. 50.000 15.000 50.000 50.000 60.000 35.000 60.000
GYAKORLATI KÉPZ. 85.000 40.000 85.000 135.000 210.000 175.000 210.000
Összes tanfolyamdíj: 135.000 55.000 135.000 185.000 270.000 210.000 270.000
ELMÉLETI VIZSGA KRESZ 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA 4.700 4.700 4.700
FORGALMI VIZSGA 11.000 11000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM  – ÉS VIZSGADÍJ 22.200 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

4.

E- learning képzés:                          Elmélet: 60.000 Ft (75 óra / 180 nap)

Gyakorlat 210.000 Ft (vizsgadíjak: lsd. 1.sz táblázat)

Amennyiben 1 hónapon belül nem lép be és nem kezdi meg a képzést, a rendszer lezár, ezt követően csak új jelentkezésre van lehetőség.

Orvosi alkalmassági vélemény: 7.200 Ft

A tandíj befizetésének módja történhet honlapunkon keresztül Simple Pay fizetéssel (amennyiben lehetséges, kérjük ezt a fizetési módot használni).

További fizetési lehetőségek: bankkártyával vagy készpénzzel ügyfélfogadási időben.

Fizetés egy összegben vagy részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.

A KAV-ot illető KRESZ vizsgadíj befizetésének módja: honlapunkon keresztül Simple Pay fizetéssel (amennyiben lehetséges, kérjük ezt a fizetési módot használni).

További fizetési lehetőségek: bankkártyával vagy készpénzzel ügyfélfogadási időben.

Közlekedési ismeretek vizsgatárgy:                                                   4.600 Ft

Járműkezelési vizsga:                                                                        4.700 Ft

Forgalmi vizsga (KAV-nál fizetendő – Miskolc, József A.u.20.:       11.000 Ft

A pótvizsgák díja (KAV-nál fizetendő – Miskolc, József A.u.20.) az alapvizsgák díjával megegyezik.

VIII/ Tanuló áthelyezés:

A tanuló az iskola vezetőjénél bejelentheti távozási szándékát. Az iskola 3 munkanapon belül a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás„ nevű nyomtatványt.

A tanuló által befizetett és fel nem használt összeget a képző szerv visszatéríti.

IX./ A tanuló joga, és kötelessége

– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.

– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása

– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása

– a képzési szerződés felbontása

– egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.

– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.

– Kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni,

– A vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

X/ A képző szerv kötelessége

– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása-

– A befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése

– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása

– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni

– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink évente az NKH által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

XI. Az iskola felügyeleti szerve: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.)  46-500-010 fordulhat és panasszal élhet.

XII. Ügyfélfogadás

Cím:                                                   3525 Miskolc, Arany János u.19. fsz.1.

Hétfő, kedd, csütörtök:                      9:00 – 12.00 és 12.30 – 16:00

Szerda:                                               9:00 – 12.00 és 12.30 – 18:00
Péntek:                                               9:00 – 14:00

Tel.:                                                    + 36 70 388 3109, +36 70 629 7236

Cím:                                                   3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 174.

Hétfő, szerda:          12:30 –16:30
Péntek:                                               9:00 –13:00

Tel.:                                                    + 36 70 314 5020