Elállási jog

A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. § alapján tanuló vagy törvényes képviselője (továbbiakban tanuló)
jogosult szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Elállás esetén szándéknyilatkozatot köteles küldeni az autósiskolának postai (UNI Prémium Autósiskola Kft. Postacím: 3530 Miskolc, Arany János utca 19. F/1) vagy elektronikus úton (unipremiumautosiskola@gmail.com), utóbbi esetben megküldés napján jelezni kell telefonon is, hogy elállási szándéknyilatkozatot küldött.

Az elállás csak abban az esetben teljesül határidőre, ha a szerződés megkötésétől számított 14 nap lejárta előtt elküldi azt. Elállás esetén a képző szerv haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a tanuló által teljesített valamennyi szolgáltatás díját az eredeti fizetési móddal.

A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § m) pontja alapján tájékoztatjuk a tanulót, hogy az e-learning alapú tananyag nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Az e-learning tananyag megrendelése a tanuló személyes vagy on-line bejelentkezése és a szolgáltatás díjának
megfizetése alapján tett kifejezett kérésére kerül megrendelésre képző szerv által.

A szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően, tehát az e-learning tananyagba való belépés, tananyag elindítását követően, tanuló elállási joggal nem élhet, abban az esetben sem, ha a szerződés megkötésétől számított 14 nap még nem telt el.

Ha tanuló vagy törvényes képviselője kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén tanuló köteles megtéríteni képző szerv részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a tanuló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a képző szerv által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szerződés közös megegyezéssel, illetve a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal szüntethető meg, melyre vonatkozó nyilatkozatot írásba kell foglalni postai (UNI Prémium Autósiskola Kft. Postacím: 3530 Miskolc, Arany János utca 19. F/1) vagy elektronikus úton (unipremiumautosiskola@gmail.com).

A szerződés jognyilatkozat megtétele nélkül szűnik meg a következő esetekben:

  • 24/2005 GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja alapján az első vizsgaeseményig több mint kilenc hónap telt el
  • 24/2005 GKM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján tanuló tizenkét hónapon belül nem tette le sikeresen az elméleti vizsgáit
  • 24/2005 GKM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga a 11. §
    (1) bekezdésének c) pontja tekintetében két évig érvényes, tehát ez idő alatt tanuló nem tett sikeres
    forgalmi vizsgát

Ha a szerződés ezen okok miatt szűnik meg, tehát tanuló nem teljesítette az előírt határidőket és
kötelezettségeket, akkor a képző szerv nem köteles tanuló részére a befizetett díjakat visszatéríteni és a
szerződés megszűnéséről külön tájékoztatást küldeni.